Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

Tấm Cám là 1 câu chuyện lạ nhưng quen. Nói chưa kể nhưng thật ra rất dễ đoán.
Dù sao cũng khích lệ cho điện ảnh Việt.