Đánh giá của 2204795186208117

2204795186208117 9

Phim mang không khí Tết nhất, cách kể chuyện cũng khá lạ và ít thấy ở các phim Việt, hài ít nhưng đủ là cả rạp cùng cười, cốt truyện có ý nghĩa (nhất là so với phim tết mấy năm rồi) có vui có lắng và kết thúc đoàn viên phù hợp cho mùa Tết xem với gia đình. Kỹ xảo chưa mãn nhãn nếu so với phim nước ngoài nhưng là tạm ổn so với phim việt.