Đánh giá của Death_Note

Death_Note 7

Vote cho nội dung và trang phục. Phim mang đầy đủ hương vị ngày Tết, đậm chuyện xưa tích cũ nhưng pha thêm nét hiẹn đại hài hước.
Cảnh "2 ông 1 bà" đánh với quỷ lửa như "5 anh em siêu nhân". Cũng vui..??
Chúc mọi người coi phim vui vẻ!