Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Kịch bản ko quá phổ biến nhưng dễ hút mấy bạn khán giả trẻ. Phải chi được chăm chút kỹ hơn thì tốt biết mấy, bối cảnh, góc quay... nhìn chung là tốt. Chemistry giữa 2 nhân vật chính hơi yếu, chắc do Harry Lu làm mình chưa cảm lắm, nên thích nhân vật của B Trần hơn. Thoại vẫn còn hơi gượng. Thông điệp cũng có nhưng chưa được đẩy tới nơi lắm.