Đánh giá của huylock

huylock 7

Bộ phim hành động cuối cùng của bác Liam Neeson thật không xứng tầm. Với tất cả những ai đã yêu thích bác từ Taken hay xa nhất là Schindler's List, thì là nỗi thất vọng lớn. Mình nghĩ đây là quyết định sáng suốt của bác khi vào vai anh hùng cuối cùng, bởi bác đã quá già rồi, bác ơi. Kịch bản phim mờ nhạt, cốt truyện thì không ấn tượng, quá dễ đoán, chất trinh thám không hề tồn tại, chất hành động quá ít. Đặc biệt, mình không thích cách quay của vị đạo diễn này (cả ở 3 bộ phim hợp tác với nhau nữa). Hy vọng, sẽ thấy bác đóng nhiều dòng phim nghệ thuật hơn, như thời bác vào vai Oskar Schindler vậy.