Đánh giá của LanNguyen2708

LanNguyen2708 10

Vào một chiều chủ nhật, mình đã cùng mẹ xem phim này. Dù là một người không quen với dòng phim nghệ thuật, mình đã lo mẹ sẽ không hiểu phim, thế mà mẹ xem vẫn hiểu đó, mẹ xem xong còn bảo mình "phim thường vậy mà coi lại hay à", bà con hồi xưa cũng giống Bà Nội của nữ chính vậy đó. Mình với bà không may mắn như nữ chính, bà mình mất từ lúc mình bé xíu. Nên có lẽ vì thế mình không khóc, nhưng mình cũng cảm phim được như mình đã cảm qua những câu chuyện nhà từng kể về bà. Như thế đối với mình phim đã dành trọn 10đ rồi.