Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 1

Phim không hay như mọi người nói. Overrated quá đà. Chắc mọi người chưa từng coi phim tình cảm gia đình. Bất kỳ tập nào của Replay 1988 đều vượt xa phim này. Phim quá đơn giản, không chiều sâu.
Diễn xuất, tình huống phim bình thường, không có gì là hay. Mọi người ở rạp của mình đều ngao ngán chờ phim hết.