Đánh giá của Vy Vy

Vy Vy 7

Cảnh quay đẹp, âm nhạc khá hay (nhưng để so với các bộ phim âm nhạc khác thì không bằng), kịch bản chưa khai thác được nhiều, cách giải quyết nút thắt cũng khá đơn giản, ngắn gọn. Nói chung là tạm ổn.