Đánh giá của user-9788

user-9788 5

Không gian, bối cảnh trong phim khá đẹp. Nhưng nội dung còn nhiều chỗ lủng củng, rời rạc. Các tình huống tạo bất ngờ cũng không mới mẻ và nhiều chỗ chưa hợp lí. Đoạn kết hơi "lạc trôi" gây mất cảm tình.