Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 10

Tuyệt. Đặc biệt dành cho tám chữ: Cảm động, hài hước, hoành tráng, ấn tượng.