Đánh giá của 1008266446025967

1008266446025967 9

Phim hay hơn trailer rất nhiều, hài có dụng ý và không thiếu những đoạn rất cảm động, nói chung kịch bản rất vừa vặn, cái kết cũng rất hợp lý và đúng lúc.