Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Một phim hài tết đơn giản nhưng hoá ra lại hay hơn kỳ vọng. Lâu lắm rồi mới xem 1 phim mượn chi tiết hài để châm biếm cuộc sống thay vì cứ ba cái hài nhảm ba xu.