Đánh giá của Blueric

Blueric 5

Chưa thể hiện tốt về câu chuyện. Sử dụng nhiều mảng hài làm phim bị đứt mạch truyện nhiều. DIễn viên điễn dạt nhưng không hấp dẫn lắm. Tình tiết nối với nhau hơi khó hiểu và nhanh