Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 8

Phần này ko hay bằng phần 1, nhưng xem giải trí thì cũng dc. Đặc biệt là ng yêu động vật nên đi xem :)))