Đánh giá của 756950267814638

756950267814638 9

:'( I cried at the end of this beautiful movie
Và đó là lý do bộ phim này được 9 chứ ko phải 7.5 :), hãy làm 1 người xem dễ tính và cảm xúc át điểm yếu phim <3