Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim không đặc sắc lắm, nội dung có chút đổi mới nhưng không thoát khỏi những lối mòn, kỹ xảo phèn. Tóm lại là phim hơi chán.