Đánh giá của Kim Ngân

Kim Ngân 10

Mình đã đi coi hai lần, và năm sao cho sự ăn ý của Thor và Loki. Phần này thực sự đột phá so với hai phần trước, nhưng cũng tiếc đây là phần cuối cùng về Thor rồi :( Thor luôn ở trong lòng mình và khán giả. Yêu Thor, yêu Loki <3