Đánh giá của Kurein

Kurein 10

Mình là con người đơn giản, mình thấy Thor đẹp trai, với mình thế là đủ <3