Đánh giá của MarsLe

MarsLe 9

Phim rất hay, đoạn đầu hơi chậm. Nhiều cú lật kịch tính. Nếu bạn biết được quá khứ và hiện tại, bạn sẽ làm gì?