Đánh giá của hieultimate

hieultimate 3

mình rất ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là các phim dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Mình có xem phim rồi. Rất ổn, nội dung OK, hiệu ứng và kỹ xảo đẹp. Phim được đầu tư rất tốt. Tuy nhiên, mình vẫn đánh giá phim thấp do phía Ngô Thanh Vân, Nhật Linh và công ty Phan Thị không tôn trọng các quyền và nghĩa vụ với tác giả Lê Linh. Tiếc cho phim ở điểm này (dù về phía phim thì mình đánh giá tốt).