Đánh giá của linhlam1707

linhlam1707 6

Phim hay hài hước nhưng đến gần khúc cuối chưa xem hết phim mà rạp hai ba trưng quận 1 mở hết đèn lên dao xem được phần kết . Giống kiểu đuổi khách về sớm hay gì