Đánh giá của 974385649358941

974385649358941 9

theo dõi từ phần 1 đến giờ.kịch bản vẫn như cũ nhưng kĩ xảo hành động mãn nhãn