Đánh giá của JenLord

JenLord 5

Kịch bản phần này cũng có gọi là sáng tạo, tuy nhiên vẫn mắc lỗi xây dựng tình tiết quá rườm rà và thừa thãi, nhịp phim dài dòng xem rất mệt.
Kĩ xảo cũng ko có gì gọi là mãn nhãn vì lượng robot tập trung vào quá ít, Decepticon thì có một màn recruitment cực kì thừa thãi, trong khi đó vai trò của con người lại mang tính thái quá.
Điểm sáng duy nhất của phim là Sir Anthony Hopkins chịu đóng hài nhảm, và đóng rất duyên.