Đánh giá của Bình Sơn Trương Hoàng

Bình Sơn Trương Hoàng 2

Kịch bản nhiều mâu thuẫn, vấn đề đưa ra trong phim giải quyết chóng vánh, thiếu thuyết phục. Mảng ở hiện tại cũng như là tình yêu tuổi học chưa có mảng nào đủ tới. Ngược lại diễn xuất dễ thương và nhập tâm, trừ một số tuyến nhân vật hơi lố. Nhưng tựu chung, dành gần 2 tiếng xem một cái kịch bản không đâu ra đâu thì quá sức chịu đựng vs mình!!