Đánh giá của Thùy Dung

Thùy Dung 9

Phim hay, ý nghĩa, vui vừa phải, diễn viên đẹp, nên xem.