Đánh giá của trungdeo18

trungdeo18 9

Thông điệp phim cảm động. Dù có vài chỗ hài hơi lố nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn chung thì rất ok.