Đánh giá của Maii

Maii 6

Giải trí ổn, tuy nhiên quá ôm đồm về phần nội dung, khiến đạo diễn chạy theo kịch bản hơi đuối. Mảng hài không tốt, chả cười nổi. Diễn xuất tự nhiên, khá khen cho Ngọc Trinh.