Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Phim có thể hơi dài nhưng không có chi tiết nào là thừa đâu, tất cả đều nằm trong ý đồ của biên kịch và hơi tiếc nếu Widows lỡ 1 đề cử Kịch bản chuyển thể. Phim có cốt truyện thông minh được diễn xuất tốt của các diễn viên hỗ trợ và góc quay ăn ý. Mình thường ko thích những bộ phim có thông điệp nữ quyền đao to búa lớn và ở Widows, thông điệp này được lồng ghép rất tinh tế, đơn giản như cuộc sống thường ngày nên xem khá dễ chịu và tâm đắc. Ai bảo phụ nữ chỉ biết quay lưng lẫn nhau?