Đánh giá của hotakky

hotakky 7

phim có nội dung đơn giản, thích hợp với những khán giả thích chiêm nghiệm, tìm về những gì mang tính nhân văn. phim bị cắt hơi nhiều nên có nhiều đoạn mình không nắm bắt được, cũng hơi hoang mang mình đã hiểu hết ý đồ của biên kịch chưa. cô cảnh sát khóc hơi nhiều, cái gì cũng khóc được, mình thấy mệt giùm cổ. Natalie rất đẹp, và mạnh mẽ, đúng là một chiến binh! mình cảm phục việc cổ chân trần chạy trên tuyết trắng 10km, nhưng giá mà phim khai thác nổi đau của cổ kỹ lưỡng hơn (hoặc có thể là nó đã bị cắt) thì mình sẽ đồng cảm nhiều hơn.