Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Trước tiên, không thể phủ nhận rằng phim vẫn còn hơi kịch. Nhưng chuyện phim có phần mượt mà, ít yếu tố dư thừa để chọc cười một cách lố lắng (vốn là một vấn đề về phim đồng tính). Câu chuyện nếu có thể đào sâu hơn thì sẽ càng thành công.