Đánh giá của SarahTran

SarahTran 7

Không hay, không xúc động bằng bản Đài nhưng thấy bản này cũng tạm được. Nhưng nữ chính đóng đơ quá, không có được cái sức sống và thần thái như Trần Nghiên Hy. Bù lại nam chính Yuki Yamada quá dễ thương và diễn khá đạt.