Bài viết liên quan

[REVIEW] The Northman (2022) - Trường ca Viking của thù hận, bạo lực và bi kịch truyền đời

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

The Northman không kén người xem và cũng không cản trở người xem thẩm thấu bộ phim.