10 lỗi ngớ ngẩn trong phim chỉ thánh soi tìm được

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Phim không có sạn? Đó là chuyện không tưởng rồi.

Phim không có sạn? Đó là chuyện không tưởng rồi. Và trong 10 bộ phim được coi là bom tấn nhận được đánh giá rất cao nhưng vẫn có những lỗi rất sơ đẳng mà chỉ thánh soi mới tìm được.

Danh sách 10 bộ phim

  1. Zootopia
  2. Deadpool
  3. Jurassic Park
  4. Avatar
  5. Frozen
  6. Titanic
  7. Star Wars: New Hope
  8. The Goonies
  9. Minions
  10. Captain America: Civil War

Và những lỗi đó là gì? Coi video bên dưới nè: