Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ

Why Him?

13/01/2017

Writer

Tiểu Đội Cò Bay

Storks

23/09/2016

Director, Producer, Writer

Trai Đẹp Lên Sàn

Zoolander 2

04/03/2016

Writer

Đại Nhạc Hội Rối

The Muppets

20/01/2012

Writer

Gulliver's Travels

Gulliver's Travels

14/01/2011

Writer

Get Him to the Greek

Get Him to the Greek

TBA

Director, Writer

Neighbors

Neighbors

TBA

Director