Bài viết liên quan

Công bố danh sách đề của Mâm Xôi Vàng lần thứ 37

Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Mỗi dịp Oscar gần đến thì cũng đồng nghĩa đấy là thời điểm Mâm Xôi Vàng cũng được lên sóng.


Cộng đồng

Tùng Dương Đỗ 2

Cái phim nhảm chưa từng thấy... mình khá dễ tính khi xem phim mà k thể chấp nhận nổi cái phim này... siêu nhảm.. xem phim mà rạp cứ kéo nhau về hết vậy!