Đánh giá của Tùng Dương Đỗ

Tùng Dương Đỗ 2

Cái phim nhảm chưa từng thấy... mình khá dễ tính khi xem phim mà k thể chấp nhận nổi cái phim này... siêu nhảm.. xem phim mà rạp cứ kéo nhau về hết vậy!