Bài viết liên quan

Khi những quyển nhật ký đóng vai trò quan trọng trên màn ảnh

Tin tức · VLynd ·

Với điện ảnh, nhật ký vẫn mang một vai trò quan trọng nào đó mà các nhà làm phim có thể khai thác.