Bài viết liên quan

Điều Ước Cuối Của Mẹ - Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử

Tin tức · Vidanfromsaigon ·

Điều Ước Cuối Của Mẹ (The Big Shot) là câu chuyện cảm động về một người mẹ mù chữ cố gắng cứu con.