Blade

Blade

Chưa có thông tin


Thể loại: Action, Adventure, Thriller, Fantasy, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: Stephen Norrington

Tin tức liên quan

Xếp hạng 44 bộ phim Marvel từ tuyệt vời đến tệ hại (phần 1)

Xếp hạng 44 bộ phim Marvel từ tuyệt vời đến tệ hại (phần 1)

Moveek / 2 năm trước

Ba nhà đánh giá phim THR đã xếp hạng các phim Marvel từ hay nhất tới Man-Thing.

Diễn viên