Cloverfield

Cloverfield

Bữa tiệc chia tay bạn bè của Rob bị cắt ngang bởi một sinh vật kỳ lạ to lớn…...


Thể loại: Action, Thriller, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: Matt Reeves