Equilibrium

Equilibrium

Ở một thế giới trong tương lai, một chế độ hà khắc đã xóa bỏ chiến tranh bằng cách loại bỏ cảm xúc của con người : tất cả những người có trữ tranh, sách, hoặc có cảm xúc đều bị giết. Preston giữ vai trò một nhân viên hàng đầu của chính phủ trong việc quét sạch những người làm trái luật. Mọi việc rắc rối xảy đến với anh do một lần sơ ý làm vỡ lọ thuốc kiềm chế cảm xúc vào buổi sáng, sự thèm khát cảm xúc đã đến với anh và... Preston, người được đào tạo để gìn giữ luật pháp của chế độ ấy lại trở thành người duy nhất loại bỏ nó!


Thể loại: Action, Drama, Thriller, Science Fiction
Đạo diễn: Kurt Wimmer

Moveek Review

Equilibrium - Cái giá của cảm xúc!

Equilibrium - Cái giá của cảm xúc!

Phan Duy Văn / 3 năm trước

Diễn viên

Christian Bale

John Preston

Sean Bean

Errol Partridge

Christian Kahrmann

Officer in Charge

John Keogh

Chemist

David Barrash

Evidentiary Storage Officer

Dirk Martens

Gate Guard

Taye Diggs

Brandt

Matthew Harbour

Robbie Preston

Maria Pia Calzone

Preston's Wife

Emily Siewert

Lisa Preston

Emily Watson

Mary O'Brien

Xem thêm