Thập Diện Mai Phục

House of Flying Daggers

Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu cùng thực hiện một kế hoạch nhằm lập công với triều đình. Cái mà họ muốn là tìm ra tổng hành dinh của Phi Đao Môn....


Thể loại: Romance, Action, Drama, Adventure, Foreign
Đạo diễn: Yimou Zhang