Cộng đồng

phuong_nguyen 6

Phim không còn hay nữa. Chỉ câu khách bằng con sóc. Nhân vật chính thì ngày càng nhạt. Nội dung cũ rích.