Bài viết liên quan

[TRAILER] Long Ấn Cơ Mật - Thành Long cùng Arnold Schwarzenegger khám phá Trung Hoa huyền bí

Video · Ivy_Trat ·

Long Ấn Cơ Mật (Journey to China: The Iron Mask Mystery) đánh dấu sự kết hợp giữa Thành Long và Arnold Schwarzenegger.