Tiên Hắc Ám

Maleficent

Câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Aurora nay sẽ được kể lại qua một góc nhìn mới, từ một góc nhìn phản diện sẽ khiến tất cả trong chúng ta mở ra được một câu chuyện cổ tích mới.

Khởi chiếu: 30/05/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Romance, Action, Family

Diễn viên

Angelina Jolie

Maleficent

Elle Fanning

Princess Aurora

Juno Temple

Thistletwit

India Eisley

Young Maleficent

Brenton Thwaites

Young Prince

Imelda Staunton

Knotgrass

Sam Riley

Diaval

Peter Capaldi

King Kinloch

Jamie Sives

Shepherd

Toby Regbo

Young Stefan

Kenneth Cranham

King Henry

Xem thêm