Bài viết liên quan

Star Wars Episode IX chính thức đóng máy

Tin tức · SarahTran ·

Star Wars Episode IX đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và chính thức đóng máy.


Star Wars: Episode IX sẽ có sự xuất hiện của Carrie Fisher?

Tin tức · VLynd ·

Nhờ vào việc tận dụng những đoạn phim ngắn từ Star Wars: Thần Lực Thức Tỉnh (The Force Awakens) mà Carrie Fisher sẽ xuất hiện trong Star Wars: Episode IX.