Bài viết liên quan

Taxi Driver sẽ trở lại màn ảnh rộng

Tin tức · HeisenbergPhu ·

Bộ phim Taxi Driver sẽ trở lại với khán giả nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 của nó.