Bài viết liên quan

Thập niên 20 – Thời kỳ biến động của Âu – Mỹ trên màn ảnh Hollywood

Góc Nghệ Thuật · Maii ·

Người Pháp gọi đây là années folles – Những năm điên loạn bởi đây là thời kỳ chứng kiến nhiều biến động bất ngờ, đặc biệt là trong văn hóa đại chúng. Thập niên 20 trở thành một trong những bối cảnh ưa thích trên màn ảnh Hollywood.