The Incredibles

The Incredibles

Siêu nhân - Mr. Incredible đã phải từ bỏ sự nghiệp cứu giúp mọi người khỏi cái xấu, cái ác để làm một nhân viên bảo hiểm bình thường. Nhưng rồi cuộc sống của một siêu nhân một lần nữa làm xáo trộn cả gia đình siêu nhân của anh.


Thể loại:
Đạo diễn: Brad Bird

Tin tức liên quan

19 bộ phim Pixar xếp hạng theo thứ tự hay dần

19 bộ phim Pixar xếp hạng theo thứ tự hay dần

KNTT / 4 tháng trước

Pixar đâu phải phim nào cũng hay. Và ơn trời, năm nay chúng ta có một phim quá chất!

Diễn viên

Wallace Shawn

Gilbert Huph

Samuel L. Jackson

Lucius Best / Frozone

Holly Hunter

Helen Parr / Elastigirl

Craig T. Nelson

Bob Parr / Mr. Incredible

Jason Lee

Syndrome