Bài viết liên quan

Thông điệp giáo dục ý nghĩa qua lăng kính điện ảnh

Góc Nghệ Thuật · SarahTran ·

Thông qua lăng kính của điện ảnh, những góc khuất đã phần nào được phơi bày, đồng thời nhiều thông điệp ý nghĩa cũng được truyền tải đến với người xem.